Klachtenformulier

Medizorg Haaglanden vindt het belangrijk dat uw zorg naar tevredenheid wordt uitgevoerd. Toch kan het voorkomen dat u, om wat voor reden ook, niet tevreden bent. U hebt dan het recht om een klacht of verbetervoorstel in te dienen. In het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg is Medizorg Haaglanden bij een -door de minister van VWS- erkende geschillencommissie aangesloten.

Wat kunt u doen bij een klacht of verbetervoorstel?

Indien u een klacht of een verbetervoorstel heeft dan kunt u deze bespreken met een van onze medewerkers. Medizorg Haaglanden neemt uw klacht of verbetervoorstel serieus. Als u het prettiger vindt kunt u hierbij ondersteuning krijgen van een onafhankelijk klachtenfunctionaris. Medizorg Haaglanden is hiervoor aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Als u een melding van een klacht of verbetervoorstel bij ons kenbaar wilt maken kan dit schriftelijk ( zie onderstaande klachtenformulier) of door telefonisch contact (06-39422400) op te nemen met onze interne klachtenfunctionaris.

Wat kunt u doen als u er met Medizorg Haaglanden niet uitkomt?

Indien u ervaart dat er geen bevredigende oplossing geboden wordt, dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij een externe klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg. Via deze link kunt u direct op de website van Klachtenportaal zorg uw klacht in dienen.

Deze onafhankelijke functionaris treedt op als bemiddelaar tussen u en Medizorg Haaglanden. Onze interne klachtenfunctionaris kan u daarover ook informeren.

Klachtenformulier